Szlabany i bramy

Szlabany to specjalne zabezpieczenia, z których korzysta się dzisiaj w wielu miejscach. Najczęściej można je spotkać na strzeżonych parkingach albo w obrębie instytucji, gdzie nie każdy człowiek ma prawo wstępu. Taki szlaban może znajdować się w okolicy szpitala, komendy policji czy straży pożarnej.Takie szlabany działają dokładnie tak samo jak szlabany na osiedlu. Ich otwieraniem steruje specjalny system. Jeśli są to szlabany starszych generacji, to są one otwierane i zamykane przez uprawnione do tego osoby. Otwieraniem i zamykaniem szlabanu mogą także sterować osoby, które są uprawnione do poruszania się po danej przestrzeni. Specjalnym i przyszłościowym rodzajem szlabanu na pewno jest taki szlaban otwierający się na sygnał karetki. Jego działanie jest takie, że o ile w niedalekiej okolicy sygnał karetki się pojawi, taki szlaban automatyczni się otwiera. Te innowacyjne rozwiązania przyczyniają się do tego, że szlabany spełniają swoje zadanie jeszcze lepiej. Zabezpieczają przed dostępem osób nieuprawnionych, nie sprawiają kłopotów, jeżeli chodzi o otwieranie i oprócz tego eliminują koszty, jakie kiedyś wiązały się z zatrudnianiem osób, które musiały czuwać nad działaniem szlabanów na zewnątrz. Takie szlabany w ogromnej liczbie przypadków montuje się też w budynkach policji, gdzie osoba, która pełni dyżur na dyżurce ma do dyspozycji sterownik do szlabanu i jeśli uzna, że dany interesant może być wpuszczony, to z niego korzysta. Tego rodzaju rozwiązania sprzyjają podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa tam, gdzie jest ono konieczne i niezbędne.
Dodatkowe informacje: szlaban otwierający się na sygnał karetki.