Sprzedaż nieruchomości

Ogólnie pojęte rzeczoznawstwo jest w Polsce dość młodą dziedziną zawodową. Potencjalni kandydaci muszą spełniać szereg wymagań określonym prawem przez Ministerstwo Infrastruktury. Praca rzeczoznawców w znacznym stopniu ułatwia człowiekowi życie w wielu dziedzinach. Rzeczoznawca majątkowy nie może być osobą karaną za przestępstwa powiązane z finansami a zalicza się do tego na przykład podrabianie pieniędzy albo obrót fałszowaną gotówką i tak dalej. Co więcej kandydat musi także odbyć praktykę z wyceny nieruchomości , a ponadto innych dóbr zaliczających się do ludzkiego majątku. Wbrew pozorom taka praca wcale nie jest łatwa. Na specjaliście spoczywa szereg odpowiedzialności związanych z wykonywaną pracą. Wycena nieruchomości musi odbywać się w metodę rzetelny i w całości bezstronny. Zawyżanie albo też zaniżanie wartości przyniesie niewymierne efekty na przykład dystrybucji. Zagraża to nie tylko zleceniodawcom, ale też renomy samego rzeczoznawcy a raz utracone zaufanie bardzo trudno jest odbudować priorytetowo a przypadku tak odpowiedzialnych i kosztownych bądź co bądź usług. Koniecznością rzeczoznawcy jest wystawienie odpowiedniej opinii. Operat szacunkowy to dokument państwowy, dlatego już samo to powinno dawać do myślenia. Nie można tak po prostu napisać w opinii tego co rzeczoznawca uważa za stosowne. Musi kierować się kilkoma zasadami aktualnymi w biznesie a te poznaje teraz podczas praktyk zawodowych. Istotną informacją jest także to, że kandydat musi przejść również przez bardzo wymagający egzamin potwierdzający uprawnienia do wykonywania zawodu.

Zobacz również: Operat szacunkowy.